Welcome to the world of TUI

Please choose your tui website:

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020 r. informujemy, iż wszyscy podróżujący, wracający do Polski, są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy).
Wszyscy podróżujący powracający do kraju będą kierowani na kwarantannę. W przypadku przylatujących ze strefy non-Schengen uchylenie kwarantanny możliwe jest wyłącznie po wykonaniu testu na COVID-19 maksymalnie do 48 godzin po przekroczeniu granicy RP, licząc od momentu uzyskania negatywnego wyniku. Test wykonany poza granicami Polski nie będzie uznawany.
Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Przyloty spoza Schengen:
- osoby przylatujące spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której są zobowiązane do podania funkcjonariuszowi wszelkich danych niezbędnych do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adres zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numer telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.
- z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy) wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

Przyloty z Schengen:
- podróżni przylatujący ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy) w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. W przypadku braku kontroli należy skontaktować się z sanepidem, aby kwarantanna została zniesiona.
- z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Zorganizowanie oraz koszt testu są po stronie podróżujących.

Z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnione są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 oraz osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

W przypadku jakichkolwiek zmian zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl.

WARUNKI PODRÓŻOWANIA PODCZAS COVID-19
COVID-19 travel conditions and required documents

Następujace dokumenty należy wydrukować, wypełnić i mieć przy sobie podczas podróży:
Please remember you are required to complete and print the documents listed below before your travel:

1. Dla wszystkich podróżujących za granicę (wakacje samolotem), w tym także uczestników poniżej 18 roku życia.
For all passengers travelling abroad (by plane), including participants under 18 years of age.

Karta lokalizacji pasażera (PLF) -wymagane 2 sztuki na loty w obie strony
Passenger Locator Form – 2 copies required (return flights)

Instrukcja

Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane 2 sztuki (na loty w obie strony)
Public Health COVID-19 Passenger Self Declaration Form – 2 copies required (return flights)

Instrukcja

WAŻNE! Na pokład samolotu linii Blue Panorama (AMQ) obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży - należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone - pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.

UWAGA! W przypadku połączeń realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Od 23 stycznia 2021 r. podróżujący rozpoczynający, przesiadający się lub kończący lot na lotniskach na terenie Niemiec, są zobowiązani do używania maseczek medycznych (FFP2, KN95, N95 lub maseczek chirurgicznych). Jednocześnie od 1 lutego 2021 r. linia lotnicza Lufthansa wprowadza ten sam obowiązek na pokładach swoich samolotów. Przyłbice, maski FFP2 z zaworem, chusty oraz szale lub inna forma zasłaniania ust i nosa nie będą akceptowane na pokładzie samolotu.

2. Dla wszystkich podróżujących linią lotniczą Enter Air - wymagane 2 sztuki (na loty w obie strony).
For all passengers travelling with Enter Air- 2 pieces per person required (for return flights).

Dodatkowy dokument – Deklaracja Zdrowia Enter Air. Wymagane 2 sztuki na loty w obie strony
Additional document - Health declaration. 2 copies required (return flights))

3. W zależności od kraju (wakacje samolotem oraz wakacje z dojazdem własnym)
Depending on the arrival country (only accommodation and flights)

Albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Należy pamiętać o obowiązku wypełnienia dokumentów wymaganych przez linię lotniczą.

-

Aruba: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Osoby przylatujące na Arubę są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Testy należy zrealizować najwcześniej 72 godziny przed wylotem (lub bliżej odlotu), a wyniki należy zamieścić w formularzu na stronie https://edcardaruba.aw/ nie później niż 12 godzin przed wylotem na Arubę. Wszelkie testy i wyniki wykonane przed 72 godzinami przed wylotem nie będą uznawane. Testy nie są wymagane dla dzieci poniżej 14 lat. Osoby przylatujące na Arubę są zobowiązane do wypełnienia internetowego procesu rejestracji na stronie https://edcardaruba.aw/, w którym obowiązkowe jest uiszczenie opłaty w wysokości 30$ za ubezpieczenie – dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.arubavisitorsinsurance.com. Noszenie maseczki jest obowiązkowe w określonych miejscach na Arubie na mocy przepisów rządowych. Zarówno goście, jak i miejscowi, powinni mieć przy sobie maseczkę, której należy używać w wyznaczonych miejscach, a także we wszystkich innych przypadkach, w których zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe.

-

Bułgaria

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

-

Chorwacja

Wszyscy podróżujący zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19. W przypadku testu PCR wymaz należy pobrać na mniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy z Chorwacją. W przypadku szybkiego testu antygenowego i pobytu dłuższego niż 10 dni, test należy powtórzyć w terminie do 10 dnia od daty wykonania pierwszego testu. Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu są zwolnione:
• osoby, które okażą potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (pozytywny wynik testu nie może być starszy niż 180 dni poprzedzających przekroczenie granicy). Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy
• osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień) – wymagane jest potwierdzenie przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy
• dzieci do 7 roku życia, podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, spełniających powyższe kryteria.

Dodatkowo podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia na stronie - https://entercroatia.mup.hr/.

-

Cypr: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Od 01 marca na Cyprze obowiązuje podział krajów na trzy grupy: zieloną, pomarańczową lub czerwoną, w zależności od oceny aktualnej sytuacji epidemicznej. Kategoryzacja przeprowadzana jest przez EDCD (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) i aktualizowana jest raz w tygodniu. Polska w chwili obecnej należy do grupy czerwonej, co oznacza, że osoby podróżujące z Polski na Cypr są zobowiązane do wykonania najwcześniej na 72 godziny przed wylotem testu PCR na COVID-19 w certyfikowanym laboratorium. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Wszyscy podróżujący zobowiązani są również do rejestracji na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/ (patrz instrukcja obok) na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Podczas uzupełniania wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na COVID-19. Po wylądowaniu na Cyprze pasażerowie na własny koszt poddawani są ponownemu testowi PCR, opłata za test wynosi 30 € na lotnisku w Larnace i 32 € na lotnisku w Pafos. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 3 godzin i zostaną przekazane podróżnemu SMS-em po opuszczeniu lotniska. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Na Cyprze obowiązkowe jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych takich jak: kościoły, sklepy, supermarkety, centra handlowe, windy w budynkach użyteczności publicznej itp. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi grzywna w wysokości do 300 euro.

Czarnogóra: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Podróżujący do Czarnogóry zobowiązani są do okazania zaświadczenia (przygotowanego w języku angielskim) o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego na 48 godzin przed wjazdem lub do przedstawienia medycznego zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim). Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci do 5 lat.

-

Dominikana

Granice Republiki Dominikańskiej są otwarte dla ruchu turystycznego. Zniesiono wymóg posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, natomiast osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa, z pominięciem uczestników, którzy nie ukończyli 5 roku życia. Na terenie kraju do 16.05.2021 r. obowiązuje godzina policyjna, od 22:00 (z dwu godzinną mobilnością na powrót do hotelu przed północą) do godziny 5:00 – od poniedziałku do piątku, oraz od 21:00 (z trzy godzinną mobilnością na powrót do hotelu przed północą) do 5:00 - w soboty, niedziele i święta. W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokumenty podróży oraz rezerwację noclegu, jako dowód upoważniający do przemieszczenia się. Wycieczki fakultatywne nie będą realizowane w weekendy. Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Aktualnie dopuszczalne jest uzupełnienie deklaracji zdrowotnej przez każdego z uczestników podróży (w tym również dzieci) przed lotem do i z Dominikany w formie papierowej lub elektronicznej. Od 1 maja 2021 r. akceptowana będzie jedynie deklaracja elektroniczna uzupełniona na stronie internetowej: https://eticket.migracion.gob.do/ (patrz instrukcja obok). Po jej poprawnym wypełnieniu należy wygenerować indywidualny kodu QR dla każdej z osób. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Rejestracji należy dokonać na mniej niż 72 godziny przed wylotem.

Egipt: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Deklaracja zdrowia

Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżni udający się do Egiptu, zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym lub poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Opłata za wykonanie testu w Egipcie to około 30 USD za osobę. Rekomendowaną formą płatności jest gotówka. Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci do 6 lat. Cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Podróżujący, którzy zdecydują się na wykonanie testu w Polsce, powinni pamiętać, iż zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Powinien zawierać poprawne dane pasażera, podpis lekarza laboratorium i znak wodny lub międzynarodowy kod kreskowy (QR), potwierdzający instytucję, wykonującą badanie. Badanie powinno być przeprowadzone maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem do Egiptu. W przypadku braku papierowej wersji zaświadczenia, pasażer musi okazać oficjalną wiadomość e-mail od danego laboratorium (lub zalogować się na stronie laboratorium i okazać tam wynik w języku angielskim). Po wykonaniu badania, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie oczekuje na wynik, który zostanie przekazany w czasie nie dłuższym niż 24 h od pobrania testu. W przypadku pozytywnego testu klienci pozostają na kwarantannie w swoim hotelu (pokoju).
WAŻNE! Turyści przybywający lotami czarterowymi bezpośrednio do gubernatorstw: Morze Czerwone, Synaj Południowy, Marsa Matrouh, Luxor i Asuan zwolnieni są z opłaty za wizę do 30 kwietnia 2021 r.

Grecja: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Od 19 kwietnia wszyscy podróżujący do Grecji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (RT-PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez przylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim i zawierać nazwisko, numer paszportu lub dowodu osobistego podróżującego. Z obowiązku wykonywania testu zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia oraz pasażerowie, którzy posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 a od podania ostatniej dawki minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność COVID-19. Wszyscy podróżujący do Grecji są zobowiązani do rejestracji nie później niż 24 godziny przed wylotem na stronie: https://travel.gov.gr/#/ (instrukcja obok). Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy, który musi okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie.

Hiszpania: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Wszystkie osoby podróżujące do Hiszpanii (nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia) zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonanego najwcześniej 72 godziny przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania.

Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami wjazdowymi, wymagana jest rejestracja na stronie: www.spth.gob.es/(patrz instrukcja obok) lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.

Władze Wysp Kanaryjskich wprowadziły nowe środki mające na celu ograniczenie infekcji koronawirusa. Od 15 marca w godzinach 22:00 - 06:00 obowiązuje godzina policyjna. Ponadto w terminie 26.03 – 15.04 zostały wprowadzone dodatkowe restrykcje, ograniczające możliwość przemieszczania się między wyspami. Korzystanie z wycieczek fakultatywnych na inne wyspy niż ta, na której zarezerwowany jest pobyt, może wiązać się z obowiązkiem wykonania dodatkowych testów i złożenia osobnych deklaracji. Od 31 marca wszystkie osoby powyżej 6 roku życia mają obowiązek noszenia maseczek na ulicach, w przestrzeniach otwartych zewnętrznych oraz w każdej zamkniętej przestrzeni, która jest publicznie dostępna. Noszenie maseczki nie będzie obowiązkowe na plaży, przy basenie lub w górach, o ile zostanie zachowany dystans 1,5 metra.

Na Balearach obowiązuje noszenie maseczki w miejscach publicznych dla wszystkich osób powyżej 6 roku życia (nie dotyczy plaż i restauracji/barów podczas spożywania posiłków i napoi). Należy zachować 2-metrowy dystans społeczny. W godzinach od 22:00 do 06:00 obowiązuje ograniczenie dotyczące przemieszczania się. Plaże są otwarte między godziną 07:00 a 21:00. Bary i restauracje w miejscowościach turystycznych są czynne do godziny 17:00, natomiast bary hotelowe do godziny 22:00 (oferta all inclusive może być zmieniona). Oferta wycieczek fakultatywnych jest aktualnie ograniczona.

Jamajka: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Wszystkie osoby podróżujące na Jamajkę są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19, wykonanego na 72 godziny przed wylotem z kraju zamieszkania. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy.Certyfikat powinien zawierać: nazwę i adres laboratorium, imię, nazwisko i datę urodzenia badanego – dane muszą być zgodne z paszportem. Dopuszczalna jest forma papierowa lub elektroniczna. Wymóg okazania negatywnego wyniku testu obowiązuje do 15.04.2021r. Z obowiązku testowania zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia. Dodatkowo podróżujący przed wjazdem zobowiązany jest do przedstawienia zezwolenia na podróż uzyskanego na stronie https://travelauth.visitjamaica.com (patrz instrukcja obok). Wniosek można składać w dowolnym momencie, najpóźniej 5 dni przed planowaną datą podróży. Aby chronić turystów, jak i mieszkańców wyspy, wyznaczono dwie strefy bezpieczne dla podróżujących. Pierwsza strefa to północny odcinek rozciągający się od Negril przez północne wybrzeże do Port Antonio. Druga strefa zaczyna się na plaży Farquhar kończąc na zachód w Negril. Hotele świadczące usługi w strefach turystycznych zostały przystosowane do przyjmowania klientów zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

Kenia: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Rząd kenijski opracował zestaw wytycznych w zakresie bezpieczeństwa dotyczący podróży samolotem i wjazdu do Kenii. Zakładają one m.in. konieczność korzystania z maseczki przez cały czas trwania lotu, okazanie przy wjeździe do Kenii negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego na maksymalnie 96 h przed wylotem z Polski i pomiar temperatury ciała. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Aktualna lista państw, z których podróżujący są zwolnieni z kwarantanny jest dostępna na stronie Kenya Civil Aviation https://kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states - kenijskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dniu 8 sierpnia 2020 r. Polska została dodana do wyżej wymienionej listy. Oznacza to, że osoby podróżujące z Polski, przy spełnieniu innych, wskazanych wyżej wymogów (okazanie negatywnego wyniku testu, brak symptomów COVID-19), będą zwolnione z kwarantanny przy wjeździe do Kenii. Każdy podróżujący do Kenii (w tym także dzieci) jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji zdrowia na stronie https://ears.health.go.ke/airline_registration/(patrz instrukcja obok) i okazania wygenerowanego indywidualnego kodu QR. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Powrót do Polski nie wymaga wykonania dodatkowego testu.
Prezydent Kenii ogłosił zakaz przemieszczania się w 5 regionach Kenii, w tym w Nairobi i 4 sąsiadujących z Nairobi. Zaprzestanie ruchu nie ma wpływu na regiony turystyczne takie jak: Mombasa, Diani, Kilifi i Malindi oraz Tsavo. Nie ma to również wpływu na przyloty międzynarodowe, a wszystkie transfery odbędą się zgodnie z planem. Obowiązujące godziny policyjne nie wpływają na możliwość zrealizowania transferów turystycznych.
Od 1 stycznia 2021 roku rząd kenijski zniósł możliwość zakupu wizy bezpośrednio na lotnisku. Wizę należy zakupić na stronie:http://evisa.go.ke/evisa.html/(patrz instrukcja obok) i okazać na lotnisku docelowym w Kenii. Czas rozpatrywania wniosku wynosi około 72 godziny, dlatego rekomendujemy, aby złożyć wniosek odpowiednio wcześniej. Na stronie należy wypełnić formularz i dokonać opłaty. Obowiązek zakupu wizy nie dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia.

Kostaryka

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

-

Kuba: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Deklaracja sanitarna

Od 10 stycznia 2021 r. wszyscy podróżujący na Kubę są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem na Kubę. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Nie zwalnia to jednak z obowiązku poddania się ponownemu testowi na lotnisku po przylocie. Test jest współfinansowany przez rząd kubański, jednak część opłaty może zostać pobrana przez linię lotniczą, przy check-in, dlatego prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przewoźnika. Osoby z pozytywnym wynikiem testu zostaną poddane kwarantannie. Po wykonaniu testu, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie oczekuje na wynik, który zostanie przekazany w czasie nie dłuższym niż 24h od pobrania. Należy także posiadać rozszerzone o zakres COVID-19 ubezpieczenie – rekomendujemy wykupienie wariantu Optymalnego ((https://www.tui.pl/ubezpieczenia-turystyczne)). Aktualnie jedyną dopuszczoną na Kubie formą płatności jest karta kredytowa (w restauracjach, sklepach, za wycieczki fakultatywne).
Od 01 stycznia 2021 r. jedyną obowiązującą walutą będzie CUP (peso kubańskie), natomiast CUC (peso wymienialne) przestanie uczestniczyć w obiegu. Nie będzie możliwa płatność gotówką w dolarach amerykańskich. Obowiązuje całkowity zakaz wwożenia papierosów elektronicznych na Kubę.
Od 09 stycznia 2021r. władze kubańskie wprowadziły częściowy lockdown w regionach Matanzas i Santa Maria. Zamknięte są sklepy, bary i restauracje, oraz występują ograniczenia w przemieszczaniu się, co może wpływać na realizacje wycieczek fakultatywnych.

Madera: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Wszystkie osoby podróżujące na Maderę powinny zarejestrować się na stronie https://madeirasafe.com/#/login, (patrz instrukcja obok), wygenerować kod QR oraz poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 h. Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie w pokoju hotelowym oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 h od pobrania testu. Możliwe jest także okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 h przed wylotem z kraju zamieszkania. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Z warunku obowiązkowego testu PCR zwolnieni są:
• pasażerowie, którzy przedstawią medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu z COVID-19 w ciągu ostatnich 90-dni od dnia wjazdu na Maderę. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj i datę testu z pozytywnym wynikiem oraz wyraźną wzmiankę „wyzdrowiał” (ang. recovered).
• pasażerowie, którzy posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj szczepionki, datę podania dwóch dawek oraz informacje o przestrzeganiu okresu szczepień zgodnie z instrukcją dla każdej szczepionki. W przypadku niekompletnego zaświadczenia podróżni poddawani są standardowej procedurze testowania.
Więcej informacji: madeirasafetodiscover.com lub na blogu TUI

Malediwy: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Cały pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie i turyści mogą poruszać się wyłącznie po tej wyspie, na której znajduje się hotel. Wycieczki na inne wyspy, do miasta Male lub Hulhumale są tymczasowo niedostępne. Wszyscy goście muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19, z próbką pobraną maksymalnie 96 godzin przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku(należy zapoznać się z warunkami przewoźnika w przypadku przesiadek, ponieważ czas na wykonanie testu może się różnić). Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Podróżni powinni wypełnić online na 24 godziny przed podróżą do i z Malediwów deklarację o stanie zdrowia - formularz dostępny na stronie: https://imuga.immigration.gov.mv/ (patrz instrukcja obok). Na lotnisku odbywa się mierzenie temperatury. Jeśli urzędnicy zauważą osobę z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet jeśli podróżny będzie miał ze sobą negatywny wynik testu PCR), mogą prosić o jego ponowne wykonanie. Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżujący. Na Malediwy nie można wwozić alkoholu w żadnej formie, również tego zakupionego na lotnisku w strefie wolnocłowej. Jest to restrykcyjnie sprawdzane przy przylocie. Alkohol dostępny jest jedynie w hotelach. Godzinę transferu na lotnisko w dniu wylotu do Polski należy potwierdzić na recepcji hotelowej lub kontaktując się z TUI Service Center.

Malta: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Deklaracja zdrowia

Osoby przylatujące na Maltę są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Test należy zrealizować najwcześniej 72 godziny przed przylotem. Na lotnisku osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa. Konieczne jest uzupełnienie deklaracji zdrowia (instrukcja obok). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.visitmalta.com/en/covid-19

Mauritius

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

-

Meksyk

Podróżujący do Meksyku zobowiązani są do uzupełnienia formularza w formie online pod wskazanym linkiem: https://afac.hostingerapp.com/ i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku (prosimy o zapoznanie się z instrukcją). Uzupełnienie formularza możliwe jest najwcześniej na 12 godzin przed wylotem. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. W poszczególnych stanach i miastach mogą obowiązywać różnego rodzaju restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz dostępności atrakcji turystycznych.
Od 1 kwietnia wszyscy podróżujący do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, którzy ukonczyli 5 rok życia będą zobowiązani do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie.

Portugalia kontynentalna

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

-

Seszele: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Od podróżujących na Seszele wymagane jest przedstawienia negatywnego testu PCR wykonanego na 72 godziny przed odlotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Wszyscy turyści zobowiązani do przestrzegania środków bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią, takich jak: noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk. Przed wylotem wszyscy podróżujący (w tym również dzieci) muszą zarejestrować swoją podróż za pośrednictwem strony internetowej https://seychelles.govtas.com/ (instrukcja obok). Podczas uzupełniania formularza należy dołączyć negatywny wyniki testu PCR oraz podać szczegóły lotu i zakwaterowania (można to zrobić dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR). Rozpatrzenie i autoryzacja wniosku związana jest z opłatą, której wysokość zależy od liczby dni pozostałych do wylotu, całkowity koszt będzie podany w podsumowaniu złożonego wniosku. Po wylądowaniu, w trakcie odprawy celnej należy przedstawić voucher na zakwaterowanie (drukowany z serwisu MyTUI na 5 dni przed wylotem). Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentów do bagażu podręcznego.

Tunezja: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Od 19 kwietnia 2021 r. osoby przylatujące do Tunezji są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Test należy zrealizować najwcześniej 72 godziny przed wylotem. W trakcie podróży w Tunezji należy posiadać dokumenty podróży wygenerowane z serwisu myTUI, czyli informację na temat przelotu, transferu i zakwaterowania w obiekcie turystycznym. Poruszanie się poza hotelem jest możliwe wyłącznie pod opieką lokalnych agencji turystycznych.

-

Turcja: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Deklaracja zdrowia

Wszystkie osoby podróżujące do Turcji są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność COVID-19. Badanie musi być przeprowadzone najwcześniej 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. Powyższa regulacja będzie obowiązywać do 31 maja 2021 r. Konieczna jest rejestracja wszystkich uczestników podróży na mniej niż 72 godziny przed wylotem na stronie https://register.health.gov.tr/ oraz wygenerowanie kodu upoważniającego do podróży (instrukcja obok). Nie ma obowiązku rejestracji w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia.

W Turcji obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. hotele, sklepy, centra handlowe, banki, supermarkety, szpitale, kościoły itp.) oraz w środkach transportu publicznego. Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem kary. W przypadku wylotów do Bodrum obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich miejsc publicznych (również w przestrzeni otwartej), wyłączając tereny otwarte w hotelu oraz hotelowej plaży. Zgodnie z nowo ogłoszonym kontrolowanym procesem normalizacji, wszystkie tureckie województwa zostały podzielone na kolory (niebieski, żółty, pomarańczowy i czerwony – w zależności od stopnia ryzyka w danym regionie od najmniejszego do największego) ich status będzie aktualizowany co tydzień. Riwiera Turecka jest obecnie w kolorze pomarańczowym. W całym kraju obowiązuje godzina policyjna w godzinach od 21.00 wieczorem do 05.00 rano w dni powszednie. W weekend godzina policyjna obowiązuje tylko w niedziele - w strefach pomarańczowych i czerwonych. Kawiarnie i restauracje mogą obsługiwać 50% pojemności między 7.00 rano a 19.00 wieczorem, w strefie czerwonej są zamknięte.

Włochy

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

-

Wyspy Zielonego Przylądka: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Wszystkie osoby podróżujące na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu (antygenowego - Ag-RDT lub PCR), wykonanego na 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez kraj docelowy. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia. Przed podróżą należy wypełnić elektroniczną deklarację o stanie zdrowia - formularz dostępny na stronie: TUTAJ (patrz instrukcja obok). Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników podróży, w tym również dzieci. Rekomendujemy uzupełnienie formularza nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Konieczne jest również uzupełnienie formularza „nadzoru i kontroli zdrowia na granicy”, który należy przedstawić w wersji papierowej na lotnisku (do pobrania obok).
Na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne, takie jak pomiar temperatury. Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu. Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE, w tym także Polski. Wprowadzono jednocześnie obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax), który można opłacić online lub za pośrednictwem TUI (do 5 dni przed wylotem) lub bezpośrednio na lotnisku, po wylądowaniu na Wyspach Zielonego Przylądka. Uiszczenie podatku upoważnia do jednorazowego wjazdu do Republiki Zielonego Przylądka i pobytu na terenie kraju przez 30 dni.

Zanzibar

Od przyjeżdżających na Zanzibar nie wymaga się posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19, o ile nie wymaga go państwo, z którego podróżny wyrusza do Zanzibaru. W przypadku lotów z Polski na ten moment nie ma konieczności przedstawienia wyniku testu. Na lotnisku odbywa się pomiar temperatury ciała, wymagane jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Nie obowiązuje kwarantanna po przylocie. Osoby przybywające i wykazujące symptomy związane z COVID-19, będą dodatkowo sprawdzane i mogą zostać poddane badaniu z zastosowaniem metody RT-PCR.

-

Zjednoczone Emiraty Arabskie: wymagany test na COVID-19 w języku angielskim

Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny test PCR na COVID-19 wykonany w ciągu 72 godzin przed wylotem. Polskie laboratoria akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia są honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych Emiratów. Wykaz akredytowanych laboratoriów jest dostępny pod linkiem: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testu. Podróżujący na lotnisko w Dubaju przed przylotem są zobowiązani do pobrania i zarejestrowania swoich danych w aplikacji COVID-19 DXB Smart App, która dostępna jest w:
- App Store
- Google Play

Dodatkowo, od 3 kwietnia pasażerowie przylatujący do Dubaju z Polski będą zobowiązani do poddania się drugiemu, bezpłatnemu testowi PCR na obecność COVID 19 po przylocie do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju. Wynik drugiego testu klienci otrzymają w ciągu maksymalnie 48 godzin, jednak zazwyczaj informacja jest przekazywana wcześniej. Klienci powinni oczekiwać na wynik testu w hotelu. Wynik będzie widoczny po zalogowaniu się przy użyciu numeru paszportu do strony: https://www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx

Podróż do Ras al Khaimah: zaleca się pobranie dodatkowo aplikacji ALHOSN UAE
- Google Play
- App Store

W związku z regulacjami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dotyczącymi zapobiegania Covid-19, występują ograniczenia w godzinach pracy centrów handlowych, sklepów, pubów oraz restauracji (także hotelowych, które mogą być otwarte maksymalnie do 1 w nocy). Wstrzymane zostały także programy animacyjne.
W przypadku zakwaterowania w hotelach w Ras al Khaimah do 30.06.2021 istnieje możliwość wykonania bezpłatnie testu RT-PCR przed powrotem do Polski w jednej z placówek: RAK Medical Center w Al Hamra Mall lub RAK Hospital. Aby wykonać test należy przedstawić paszport oraz potwierdzenie zakwaterowania na min. 2 noce w hotelu w Ras al Khaimah. Wynik testu dostępny jest od 12 do 24 godzin.
Wjazd do Abu Dhabi możliwy jest tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego max. 48h przed wjazdem), natomiast pozostałe emiraty funkcjonują normalnie i można przemieszczać się między nimi bez ograniczeń.

Informacje o warunkach wjazdu do poszczególnych krajów będą aktualizowane na bieżąco. Prosimy o weryfikację przed wylotem.

OFERTA TESTÓW DLA KLIENTÓW TUI
Diagnostyka:
Oferta specjalna dla Klientów TUI:
Cena testu RT-PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim 320 zł/os.
Cena testu antygenowego wraz z zaświadczeniem w języku angielskim 140 zł/os.
W celu dokonania zakupu należy skontaktować się około 7 dni przed wyjazdem z punktem sprzedaży TUI. Klienci otrzymują kody upoważniające do realizacji badań w jednym z laboratoriów Diagnostyki.
Lista placówek diagnostyki na stronie:
https://diag.pl/katalogi/placowki/

Gyncentrum:
Rabat w wysokości 10% na badanie RT-PCR.
Cena testu wraz z zaświadczeniem w języku angielskim po rabacie wynosi 315 zł/os.
Kod promocyjny TUI#2021!
Szczegółowe informacje dostępne w Instrukcji
Rejestracja na badanie: https://covid19.gyncentrum.pl/badanie-prywatne-formularz

ALAB Laboratoria:
Rabat 15% na komercyjne badanie PCR w kierunku koronawirusa w punktach ALAB laboratoria po okazaniu umowy z TUI lub rezerwacji dodanej do aplikacji mobilnej w myTUI.
www.alablaboratoria.pl/20042-coronavirus

EPIXPERT – oferta z opcją dojazdu na terenie Warszawy
Szczegółowe informacje na stronie:
https://epixpert.pl/oferta-tui/
RT-PCR:
Wynik testu w języku angielskim jest dostępny w terminie do 36 h od daty pobrania.
- w cenie 379 zł/os. (realizacja w punkcie w Warszawie – ul. Marszałkowska 28).
- w cenie 379 zł/os. + 149 za dojazd do Klienta (realizacja w dni powszednie w domu Klienta w obrębie Warszawy).
Podczas zakupu należy użyć kodu rabatowego TUI2021PCR
Antygenowy:
Wynik testu w języku angielskim jest dostępny w terminie do 48 h od daty pobrania.
- w cenie 129 zł/os. (realizacja w punkcie w Warszawie – ul. Marszałkowska 28).
- w cenie 129 zł/os. + 149 za dojazd do Klienta (realizacja w dni powszednie w domu Klienta w obrębie Warszawy).
Podczas zakupu należy użyć kodu rabatowego TUI2021AG

Polski Bank Komórek Macierzystych
Testy RT-PCR do samodzielnego wykonania w domu.
Koszt: 1 test – 350 zł, 2 testy - 300 zł za każdy, 3 i więcej testów 250 zł za każdy
Szczegółowe informacje https://www.pbkm.pl/oferta/testsars

Rabaty na wykonanie testów dotyczą wszystkich Klientów TUI, bez względu na kierunek wakacji.
Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego Klienci mają możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji (nie dotyczy imprez turystycznych opartych o przeloty rejsowe).
Lista laboratoriów wykonujących testy na Covid-19 udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Instrukcja zakupu testu.pdf